پکیج های فلزی تصفیه فاضلاب

16دسامبر 2014

  پروسه تصفیه فاضلاب در پکیج های قابل حمل در سال های اخیر تمایل به استفاده از واحدهای پیش ساخته تصفیه آب و فاضلاب به شکل پکیج های قابل حمل به ویژه برای اجتماعات کوچک از قبیل مناطق روستایی ، کمپ ها ، سایت های کارگاهی ، یگان های نظامی رو به افزایش است. با […]