پکیج های تزریق شیمیایی

17دسامبر 2014

دستگاه هایی هستند که برای تزریق محلول­های شیمیایی مختلف شامل گندزداها( کلر و …)،مواد منعقدکننده،پلیمر­ها و… در صنعت آب­ و فاضلاب کاربرد دارند. جهت تهیه دستگاه تزریق مواد شیمیایی برای انواع تصفیه خانه ها و سایر کاربردها حتما با ما تماس بگیرید.