نقشه بهداشتی اماکن

17دسامبر 2014

شرکت سمساکو با بهره مندی از تجارب و تخصص کارشناسان خود، آماده ی طراحی نقشه بهداشتی اصناف مختلف که مورد تایید مقامات بهداشتی محل قرار می گیرد را بصورت دوبعدی و سه بعدی می باشد. جهت تهیه نقشه ی بهداشتی امکنه خود حتما با ما تماس بگیرید.