موش

09دسامبر 2014

موشها از پرجمعيت ترين پستانداران در جهان بشمار مي آيند . تعدادي از آنها اغلب اوقات در محل زندگي انسانها وجود دارند. موشها با تغذيه از مواد مختلف سبب از بين رفتن محصولات كشاورزي ( هر جفت موش بالغ در یک سال 20 كيلو گرم مواد غذائي مصرف ميكند ) و مواد غذائي موجود در انبارها و […]