مهندسی مجدد،بهره برداری و راهبری تصفیه خانه

17دسامبر 2014

مهندسی مجدد، بهینه سازی، رفع مشكلات و  ارتقاء كیفی و كمی تصفیه خانه های فاضلاب موجود راه اندازی، بهره برداری و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب بهينه سازي و رفع مشكلات فرآيندي و تجهيزاتي و راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب موجود  ممیزی شرایط تولید فاضلاب از نظر تنوع، ترکیب و کمیت فاضلاب بخشهای صنعت مورد […]