مشاوره های بهداشتی صنوف

17دسامبر 2014

شرکت سمساکو با داشتن کارشناسان و متخصصان مختلف بهداشتی آماده ارائه مشاوره های مختلف بهداشتی و نیز آموزشهای ویژه بهداشتی برای کلیه مدیران،سرپرستان،مالکان و متصدیان اماکن،صنایع و مشاغل مختلف می باشد.