عنکبوت و رتیل

15دسامبر 2014

حدود 34 هزار گونه عنکبوت در دنيا شناخته شده اند.عنکبوتها همگي داراي غدد سمي هستند. اما تنها تعداد معدودي از آنها اهميت بهداشتي داشته و براي انسان مهم هستند. رتیل عنكبوت چاق و پشمالویی است كه نسبت به سایر عنكبوت‌ها، ترس بیشتری در مردم ایجاد كرده است. رتیل به رنگ‌های مختلف زرد، زرد پررنگ، قهوه‌ای […]