طعمه گذاری

14دسامبر 2014

روش های مبارزه با جوندگان به خصوص موش ها که خسارات فراوانی به اماکن و تاسیسات مختلف می آورند زیاد و متنوع است لذا شرکت سمساکو در این خصوص از یکی از بهترین روشهای موجود یعنی ایستگاه های طعمه گذاری (Bait Station) بهره می گیرد و برای این موضوع طرح و پلان مربوطه (Pest Control Plan) […]