شپش

09دسامبر 2014

شپش با نام عمومی ( louse)، حشراتی بدون بال که بیش از 3000 گونه از آن ها در جهان وجود دارد. چند گونه از این حشرات به عنوان عامل انتقال بیماری انسان ها معرفی شده اند که انگل بدن پستانداران و پرندگان به شمار می آیند.آنها روی پوست میزبان مورد نظر قرار گرفته و از آن تغذیه […]