سپتیک تانک

16دسامبر 2014

سپتیک فاضلاب ساده ترین و ارزان ترین نوع روش طبیعی تصفیه می باشد و تصفیه مکانیکی( که همان ته نشینی فاضلاب سنگین بوده) و تصفیه زیستی( که همان تجزیه فاضلاب با کمک باکتری های بی هوازی می باشد) را همزمان انجام می دهد. طرز کار سپتیک تانک بدین صورت است که فاضلاب دفع شده از […]