ساس

09دسامبر 2014

ساس تختخواب حشره ای است که بدنی بیضی شکل و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز دارد.شب هنگام  زمانی که میزبان در خواب است از انسان خونخواری می کنند.به هنگام روز داخل درزها و شکاف های کف و دیوار اماکن، وسایل چوبی ، تختخواب ، تشک، زیر قاب عکس ها ، کاغذ دیواری و لابلای صفحات کتاب […]