روش مکانیکی

15دسامبر 2014

مبارزه مکانیکی عبارتند از کاهش جمعیت آفات با استفاده از دست ، الکتریسیته ، آلات و وسایل مختلف. این روش اغلب خسته کننده و غیر اقتصادی است و راندمان پایینی دارد ولی در سطوح محدود بر علیه برخی از موجودات و حشرات موذی به صورت له کردن ،جمع آوری کردن ، دورکردن و یا بدام انداختن […]