روش شیمیایی

15دسامبر 2014

روش شیمیایی در مبارزه با آفات خانگی و صنعتی یعنی استفاده از سموم آفت کش،البته استفاده بی رویه و کارشناسی نشده متناسب با آفات هدف باعث هدر رفتن منابع مالی و انسانی و نیز مقاوم شدن آفات و تکثیر و تولید مثل بی حد و حصر آنها خواهد شد.شرکت سمساکو با داشتن کادری متخصص با […]