جمع آوری،حمل و نقل و بی خطرسازی

16دسامبر 2014

از آنجایی که شرکت سمساکو موفق به اخذ مجوز مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی البرز گردیده لذا در نظر دارد جهت جمع آوری ، حمل و نقل و بی خطرسازی پسماندهای پزشکی کلیه مراکز تولید کننده اینگونه پسماندها، شامل کلیه مطب های پزشکان محترم (عمومی و متخصص)،دندانپزشکان،درمانگاه ها و مراکز اورژانس،کلیه […]