تعاریف و کلیات

14دسامبر 2014

نظارت و امنیت از مقوله­ های مهم دنیای امروز می­باشند. سیستمهای نظارتی و امنیتی نیز امروزه جایگاه و اهمیت ویژه­ ای را برای خود پیدا کرده­ اند و متعاقباً سیستمهای نظارتی و امنیتی مبتنی بر ویدیو (دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های نظارت تصویری) بخش عمده این قبیل از سیستمها را تشکیل داده و امروزه تقریبا به […]