تعاریف و کلیات

09دسامبر 2014

 با توجه به اهميت بهداشتي فاضلاب به عواملي نظير وجود عوامل شيميايي و عوامل بيماري‌زاي زنده ومواد آلي متعفن كه علاوه بر ايجاد بيماري‌هاي مختلف موجب انتشار بوهاي آزاردهنده و نازيبا شدن  و آلودگی محيط زیست نيز مي‌گردد، شرکت سمساکو در این حوزه آمادگی خود را جهت اقدامات کنترلی بشرح زیر اعلام می دارد: طراحی،ساخت،نصب […]