تامین تجهیزات ، قطعات و مواد شیمیایی

22دسامبر 2014

تامین قطعات و تجهیزات تخصصی مورد نیاز انواع تصفیه خانه های آب انواع پمپ های تزریق مواد شیمیایی (دوزینگ پمپ) و پکیج های تزریق تصفیه خانه های آب تامین انواع مواد شیمیایی مصرفی در تصفیه خانه های آب انواع کلریناتور و هیپوکلریناتورها (طراحی ، ساخت و نصب و راه اندازی انواع سیستمهای تزریق کلر)