تامین تجهیزات،قطعات و مواد شیمیایی

17دسامبر 2014

  تامین قطعات و تجهیزات تخصصی مورد نیاز انواع تصفیه خانه های فاضلاب. انواع پمپ های تزریق مواد شیمیایی (دوزینگ پمپ) و پکیج های تزریق. تامین انواع مواد شیمیایی مصرفی در تصفیه خانه های فاضلاب.