اُزن ژنراتور و UV

22دسامبر 2014

نقش ازن در تصفيه آب و پساب بعنوان يك عامل اكسيد كننده و نيز يك تركيب گندزدا حائز اهميت مي باشد.بطور كلي ازن از قابليت اكسيد كنندگي قوي­تري نسبت به كلر برخوردار بوده (در حدود 25 بار قوي تر از كلر) و استفاده از آن ايمن­تر مي باشد. همچنين گاز ازن اضافي بدون آنكه هيچ […]