آیفون تصویری

14دسامبر 2014

      امروزه آیفون تصویری به یکی از ملزومات منازل مسکونی و حتی شرکت ها تبدیل شده است . آیفون های تصویری در مدل رنگی و سیاه سفید موجود می باشند . آیفون شامل گوشی ، پنل درب ورودی و ترانس پنل می باشد . در این سیستم با فعال نمودن حافظه می توان […]