آموزش

16دسامبر 2014

در راستای غنی کردن فرهنگ عمومی در رابطه با مقوله پسماند،انواع پسماندها،تفکیک از مبداء،جمع آوری و حمل ونقل و … در رابطه با پسماندهای ویژه پزشکی مطابق با سرفصلهای وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و مرکز سلامت محیط و کار، شرکت سمساکو اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در این خصوص برای بالا بردن اطلاعات […]